Welkom
Wie zijn wij
Welke diensten bieden wij
Startende ondernemer
Tarieven
Contact
ACIS FLEVO AdministratiekantoorAdministratie en Belastingen
Startende ondernemer

 

 

                                                                

Bij het starten en runnen van een onderneming zijn de administratieve verplichtingen en lasten hoog. Deze specifieke kennis is vaak (nog) niet aanwezig bij startende ondernemers.

Acis Flevo
Administratie – Belastingen helpt u graag bij deze formaliteiten en verplichtingen.

De volgende werkzaamheden kunnen o. a. voor u worden uitgevoerd:
* Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel
* Ondernemingsplan schrijven
* Opgaaf 'Startende Onderneming' bij de Belastingdienst
* Openen zakelijk bankrekeningnummer
* Aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie (indien van toepassing)
* Voorbereiden Personeels- en salarisadministratie
* Samenstellen budgetten en liquiditeitsprognoses tbv financiering
* Aangiftes BTW en Loonheffing
* Aangifte Inkomstenbelasting
* Opstellen firmacontract
* Opstellen huurovereenkomst
* Opstellen arbeidsovereenkomsten
* Samenstellen en bespreken jaarcijfers 


  Sluitstuk van uw administratie: De jaarrekening geeft een goed overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf.
                           Deze  bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening en een toelichting op beide.
                           Op deze manier blijft u volledig geïnformeerd over de stand van zaken in uw onderneming. 

Indien U uw administratie op uw eigen bedrijf wilt laten verwerken, kunnen wij op detacheringbasis de te verrichten werkzaamheden lokaal uitvoeren en wat ook effectief is, online boekhouding is eveneens mogelijk.Als kleinschalig administratiekantoor zijn wij voornamelijk gericht op het MKB zoals middenstand en andere kleine tot middelgrote ondernemingen. Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden of een prijsopgave - bij uitstek geschikt voor ZZPers.

 
Klik op het logo voor een link